University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-9 Student Laboratory of X-Ray Crystallography

Phone +48 71 375 7388

Head: Dr. Katarzyna Ślepokura, D.Sc.