Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-5 Pracownia Chemii Organicznej

Telefon +48 71 375 7380

Kierownik: dr inż. Alicja Kluczyk