Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-22 Zespół Organicznej Chemii Supramolekularnej

Kierownik: dr hab. Bartosz Szyszko, prof. UWr

Osiągnięcia