Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Bartosz Szyszko
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7392
Pokój
1066 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2010, Dr 2014
Konsultacje

Środa 10.15-12.15

W sytuacji gdy nie odpowiada Państwu godzina konsultacji możliwe jest ustalenie (via e-mail) indywidualnego terminu spotkania.

Strona internetowa
Zainteresowania naukowe

Synteza organiczna
Chemia organiczna i metaloorganiczna porfirynoidów
Chemia rozszerzonych porfiryn

Dane biograficzne
Doświadczenie zawodowe

2015 – obecnie Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
2015 (8 miesięcy) Research Associate w grupie prof. J. Nitschke (staż podoktorski); Wydział Chemii, University of Cambridge
2014 – 2015  Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
2010 – 2014 Doktorant; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
2010 – 2014 Operator spektrometru NMR; Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
              
Nagrody i wyróżnienia

2016 – 2019  Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW)
2015  Stypendium Mobilność Plus IV edycja (stypendium przyznane, nieprzyjęte) (MNiSW)
2013 – 2014 Stypendium START (FNP)
2012 – 2013 Stypendium im. Maksa Borna w dziedzinie nauk fizycznych i chemicznych (Prezydent Wrocławia)
2011 – 2012 Stypendium dla najlepszych doktorantów (EU/MNiSW)
2009 – 2010 Stypendium Ministra dla studentów (MNiSW)
Inne funkcje
Opiekun roku specjalności Advanced synthesis in chemistry
Koordynator zajęć laboratoryjnych dla specjalności Chemia Organiczna
Assistant Editor czasopisma Open Chemistry
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 176.79

Liczba publikacji: 15

1. Szyszko Bartosz, Białek Michał J., Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Flexible porphyrinoids.
Chemical Reviews, 2017, 117, 2839-2909
IF: 47.928
10.1021/acs.chemrev.6b00423

2. Mosquera Jesús, Szyszko Bartosz, Ho Sarah K. Y., Nitschke Jonathan R.
Sequence-selective encapsulation and protection of long peptides by a self-assembled FeII8Lcubic cage.
Nature Communications, 2017, 8, 14882/1-14882/6
IF: 12.124
10.1038/ncomms14882

3. Szyszko Bartosz, Małecki Marcin, Berlicka Anna, Białek Michał J., Białońska Agata, Kupietz Kamil, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of a phenanthrene subunit into a sapphyrin framework: synthesis of expanded aceneporphyrinoids.
Chemistry-A European Journal, 2016, 22, 7602-7608
IF: 5.317
10.1002/chem.201600606

4. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Core chemistry and skeletal rearrangements of porphyrinoids and metalloporphyrinoids.
Chemical Society Reviews, 2015, 44, 3588-3616
IF: 34.09
10.1039/c4cs00398e

5. Möbius Klaus, Plato Martin, Klihm Gudrum, Laurich Christoph, Savitsky Anton, Lubitz Wolfgang, Szyszko Bartosz, Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław
Möbius-Hückel topology switching in an expanded porphyrin cation radical as studied by EPR and ENDOR spectroscopy.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17, 6644-6652
IF: 4.449
10.1039/c4cp05745g

6. Szyszko Bartosz, Białońska Agata, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Phenanthriporphyrin: an antiaromatic aceneporphyrinoid as a ligand for a hypervalent organophosphorus(V) moiety.
Angewandte Chemie-International Edition, 2015, 54, 4932-4936
IF: 11.709
10.1002/anie.201500732

7. Szyszko Bartosz, Kupietz Kamil, Szterenberg Ludmiła, Latos-Grażyński Lechosław
Gold(III)-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene : from p -benziporphyrin to gold(III) true tetraarylcarbaporphyrin.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1376-1382
IF: 5.731
10.1002/chem.201304162

8. Szyszko Bartosz, Sprutta Natasza, Chwalisz Paulina, Stępień Marcin, Latos-Grażyński Lechosław
Hückel and Möbius expanded para-benziporphyrins : synthesis and aromaticity switching.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 1985-1997
IF: 5.731
10.1002/chem.201303676

9. Sung Young Mo, Szyszko Bartosz, Myśliborski Radomir, Stępień Marcin, Oh Juwon, Son Minjung, Latos-Grażyński Lechosław, Kim Dongho
The effect of π-conjugation in the macrocyclic ring on the photophysical properties of a series of thiaaceneporphyrinoids.
Chemical Communications, 2014, 50, 8367-8369
IF: 6.834
10.1039/c4cc03855j

10. Szyszko Bartosz, Pacholska-Dudziak Ewa, Latos-Grażyński Lechosław
Incorporation of the 1,5-naphthalene subunit into heteroporphyrin structure: toward helical aceneporphyrinoids.
Journal of Organic Chemistry, 2013, 78, 5090-5095
IF: 4.638
10.1021/jo4006624

11. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła
Toward aceneporphyrinoids: synthesis and transformations of palladium(II) meso-anthriporphyrin.
Chemical Communications, 2012, 48, 5004-5006
IF: 6.378

12. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław, Szterenberg Ludmiła
A facile palladium-mediated contraction of benzene to cyclopentadiene: transformations of palladium(II) pbenziporphyrin.
Angewandte Chemie-International Edition, 2011, 50, 6587-6591
IF: 13.455

13. Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Conformational flexibility of 1,4-naphthiporphyrin promotes a palladium-mediated contraction of naphthalene to isoindene.
Organometallics, 2011, 30, 4354-4363
IF: 3.963

14. Stępień Marcin, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Three-level topology switching in a molecular Möbius band.
Journal of the American Chemical Society, 2010, 132, 3140-3152
IF: 9.023

15. Stępień Marcin, Szyszko Bartosz, Latos-Grażyński Lechosław
Steric control in the synthesis of pbenziporphyrins. Formation of a doubly N-confused benzihexaphyrin macrocycle.
Organic Letters, 2009, 11, 3930-3933
IF: 5.42