Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-15 Gabinet Historii Chemii

Telefon +48 71 375 7114

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Gabinet Historii Chemii został utworzony przez  Profesora Ignacego Siemiona w roku 2006. Powstanie Gabinetu było rezultatem wieloletnich zainteresowań Profesora historią nauki, a historią chemii w szczególności. Gabinet Historii Chemii pełni rolę dydaktyczną i naukową. Wśród osiągnięć jest wiele książek, tłumaczeń historycznych dzieł chemicznych jak też bardzo ceniony wśród czytelników cykl felietonów publikowanych na łamach Wiadomości Chemicznych. Po śmierci Profesora Siemiona Gabinetem opiekuje się dr hab. Kazimierz Orzechowski. Prowadzi on też wykłady z Historii Chemii. Księgozbiorem  Gabinetu opiekuje się starszy kustosz dyplomowany mgr Kazimiera Lukjan.W roku 2019 Gabinet Historii Chemii włączył się do prac nad słownikiem chemików polskich. K. Orzechowski koordynuje prace zespołu opracowującego hasła związane ze środowiskiem wrocławskim.