Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-15 Gabinet Historii Chemii

Telefon +48 71 375 7114

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Sumaryczny impact factor: 0

Liczba publikacji: 0