Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-15 Gabinet Historii Chemii

Telefon +48 71 375 7114

Kierownik: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr.