Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-8 Laboratorium Analiz Termicznych

Telefon +48 71 375 7329

Kierownik: dr Przemysław Szklarz