Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-13 Zakład Technologii Chemicznej

Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Ejfler