Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZD-5 Zakład Chemii Fizycznej

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski

Strona internetowa

Zakład Chemii Fizycznej prowadzi własny serwis internetowy pod adresem: http://chfiz.chem.uni.wroc.pl/ Serwis ten ma za zadanie ułatwić studentom dostęp do różnego rodzaju materiałów dydaktycznych (listy zadań, instrukcje do ćwiczeń, wyniki kolokwiów, etc.). Materiały zawarte w serwisie są przeznaczone do wewnętrznego użytku przez studentów i pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykorzystanie tych materiałów w innym procesie dydaktycznym lub w celach komercyjnych wymaga zezwolenia autorów.