Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
inż.
Imię i nazwisko
Anna Iwanowska-Reruch
Stanowisko

inne

Telefon
+48 71 375 7321
Pokój
200, 116 (budynek B)