Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Maciej Witwicki
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7215
Pokój
204a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2007, Dr 2011, Dr hab. 2020
Konsultacje
Poniedziałek, 16:00-18:00,pokój 204A (budynek A)Konsultacje nie obywają się w dni wolne od zajęć.W konsultacjach można uczestniczyć zdalnie poprzez platformę MS Teams.Kod zespołu:p7mrqysLink do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa02e82ea5d544f8dbaac93bdf3f47da2%40thread.tacv2/conversations?groupId=57d141e5-38f1-4721-95b7-7ed3a29205ce&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 98.04

Liczba publikacji: 30

1. Witwicki Maciej, Lewińska Agnieszka, Ozarowski Andrew
o-Semiquinone radical anion isolated as an amorphous porous solid.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, 23, 17408-17419
IF: 3.676
10.1039/d1cp01596f

2. Lewińska Agnieszka, Kulbacka Julita, Domżał-Kędzia Marta, Witwicki Maciej
Antiradical properties of N-oxide surfactants—two in one.
International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22, 8040/1-8040/21
IF: 5.923
10.3390/ijms22158040

3. Witwicki Maciej, Walencik Paulina K., Jezierska Julia
How accurate is density functional theory in predicting spin density? An insight from the prediction of hyperfine coupling constants.
Journal of Molecular Modeling, 2020, 26, 10/1-10/12
IF: 1.81
10.1007/s00894-019-4268-0

4. Majewski Marcin A., Chmielewski Piotr J., Chien Alan, Hong Yongseok, Lis Tadeusz, Witwicki Maciej, Kim Dongho, Zimmerman Paul M., Stępień Marcin
5,10-Dimesityldiindeno[1,2-a:2',1'-i]phenanthrene: a stable biradicaloid derived from Chichibabin's hydrocarbon.
Chemical Science, 2019, 10, 3413-3420
IF: 9.346
10.1039/c9sc00170k

5. Żamojć Krzysztof, Zdrowowicz Magdalena, Hać Aleksandra, Witwicki Maciej, Rudnicki-Valasquez Paweł Błażej, Wyrzykowski Dariusz, Wiczk Wiesław, Chmurzyński Lech
Dihydroxy-substituted coumarins as fluorescent probes for nanomolar-level detection of the 4-amino-TEMPO spin label
International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20, 3802/1-3802/17
IF: 4.556
10.3390/ijms20153802

6. Witwicki Maciej
Density functional theory and ab initio studies on hyperfine coupling constants of phosphinyl radicals.
International Journal of Quantum Chemistry, 2018, 118, e25779/1-e25779/18
IF: 2.263
10.1002/qua.25779

7. Maślewski Piotr, Wyrzykowski Dariusz, Witwicki Maciej, Dołęga Anna
Histaminol and its complexes with copper(II) : studies in solid state and solution.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, 12, 1399-1408
IF: 2.578
10.1002/ejic.201701411

8. Kumar Santosh, Sharma Raj Pal, Venugopalan Paloth, Gondil Vijay Singh, Chhibber Sanjay, Aree Thammarat, Witwicki Maciej, Ferretti Valeria
Hybrid inorganic-organic complexes : synthesis, spectroscopic characterization, single crystal X-ray structure determination and antimicrobial activities of three copper(II)-diethylenetriamine-p-nitrobenzoate complexes.
Inorganica Chimica Acta, 2018, 469, 288-297
IF: 2.433
10.1016/j.ica.2017.09.032

9. Majee Mithun Chandra, Abtab Sk Md Towsif, Mondal Dhrubajyoti, Maity Manoranjan, Weselski Marek, Witwicki Maciej, Bieńko Alina, Antkowiak Michał, Kamieniarz Grzegorz, Chaudhury Muktimoy
Synthesis and magneto-structural studies on a new family of carbonato bridged 3d–4f complexes featuring a [Co3II Ln3III (CO3)] (Ln = La, Gd, Tb, Dy and Ho) core: slow magnetic relaxation displayed by the cobalt(II)–dysprosium(III) analogue.
Dalton Transactions, 2018, 47, 3425-3439
IF: 4.052
10.1039/c7dt04389a

10. Buvaylo Elena A., Kokozay Vladimir N., Makhankova Valeriya G., Melnyk Andrii K., Korabik Maria, Witwicki Maciej, Skelton Brian W., Vassilyeva Olga Yu.
Synthesis, characterization, and magnetic properties of a series of copper(II) chloride complexes of pyridyliminebenzoic acids.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2018, 14, 1603-1619
IF: 2.578
10.1002/ejic.201701391

11. Ćwieląg-Piasecka Irmina, Witwicki Maciej, Jerzykiewicz Maria, Jezierska Julia
Can carbamates undergo radical oxidation in the soil environment? A case study on carbaryl and carbofuran.
Environmental Science and Technology, 2017, 51, 14124-14134
IF: 6.653
10.1021/acs.est.7b03386

12. Tesmar Aleksandra, Witwicki Maciej, Wyrzykowski Dariusz, Sikorski Artur, Jacewicz Dagmara, Drzeżdżon Joanna, Chmurzyński Lech
Structure and characterization of physicochemical and magnetic properties of new complex containing monobridged oxygen copper(II) dinuclear cation.
Polyhedron, 2017, 127, 144-152
IF: 2.067
10.1016/j.poly.2017.02.003

13. Modak Ritwik, Sikdar Yeasin, Bieńko Alina, Witwicki Maciej, Jerzykiewicz Maria, Goswami Sanchita
Family of Mn4IIILn2III (LnIII = SmIII, GdIII, DyIII) coordination clusters : experimental and theoretical investigations.
Polyhedron, 2016, 119, 202-215
IF: 1.926
10.1016/j.poly.2016.08.050

14. Sharma Raj Pal, Kumar Santosh, Venugopalan Paloth, Ferretti Valeria, Tarushi Alketa, Psomas George, Witwicki Maciej
New copper(II) complexes of the anti-inflammatory drug mefenamic acid : a concerted study including synthesis, physicochemical characterization and their biological evaluation.
RSC Advances, 2016, 6, 88546-88558
IF: 3.108
10.1039/C6RA14706B

15. Kumar Santosh, Sharma Raj Pal, Venugopalan Paloth, Witwicki Maciej, Ferretti Valeria
Synthesis, characterization, single crystal X-ray structure, EPR and theoretical studies of a new hybrid inorganic-organic compound [Cu(Hdien)2(H2O)2](pnb)4·4H2O and its structural comparison with related [Cu(en)2(H2O)2](pnb)2.
Journal of Molecular Structure, 2016, 1123, 124-132
IF: 1.753
10.1016/j.molstruc.2016.06.014

16. Jerzykiewicz Maria, Witwicki Maciej, Jezierska Julia
pH-dependent formation of Hg(II)-semiquinone complexes from natural phenols.
Chemosphere, 2015, 138, 233-238
IF: 3.698
10.1016/j.chemosphere.2015.06.006

17. Witwicki Maciej
Theoretical characterisation of phosphinyl radicals and their magnetic properties: g matrix.
ChemPhysChem, 2015, 16, 1912-1925
IF: 3.138
10.1002/cphc.201500121

18. Witwicki Maciej, Jezierska Julia
Toward an understanding of the ambiguous electron paramagnetic resonance spectra of the iminoxy radical from o-fluorobenzaldehyde oxime: density functional theory and ab initio studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119, 9109-9120
IF: 2.883
10.1021/acs.jpca.5b06143

19. Witwicki Maciej, Jerzykiewicz Maria, Ozarowski Andrew
Understanding natural semiquinone radicals–multifrequency EPR and relativistic DFT studies of the structure of Hg(II) complexes.
Chemosphere, 2015, 119, 479-484
IF: 3.698
10.1016/j.chemosphere.2014.07.047

20. Lewińska Agnieszka, Witwicki Maciej, Bazylińska Urszula, Jezierski Adam, Wilk Kazimiera A.
Aggregation behavior of dicephalic di-N-oxide surfactants in aqueous solution: experimental and computational approaches.
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 442, 34-41
IF: 2.752
10.1016/j.colsurfa.2013.03.006

21. Witwicki Maciej, Jezierska Julia
DFT insight into o-semiquinone radicals and Ca2+ ion interaction: structure, g tensor, and stability.
Theoretical Chemistry Accounts, 2013, 132, 1383/1-1383/13
IF: 2.143
10.1007/s00214-013-1383-3

22. Lewińska Agnieszka, Witwicki Maciej, Frąckowiak Renata, Jezierski Adam, Wilk Kazimiera A.
Experimental and theoretical approach to aggregation behavior of new di-N-oxide surfactants in an aquatic environment.
Journal of Physical Chemistry B, 2012, 116, 14324-14332
IF: 3.607
10.1021/jp306282m

23. Witwicki Maciej, Jezierska Julia
Protonated o-semiquinone radical as a mimetic of the humic acids native radicals: a DFT approach to the molecular structure and EPR properties.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 2012, 86, 384-391
IF: 3.884
10.1016/j.gca.2012.03.010

24. Witwicki Maciej, Jezierska Julia
Effects of solvents, ligand aromaticity, and coordination sphere on the g tensor of anionic o-semiquinone radicals complexed by Mg2+ ions : DFT studies.
Journal of Physical Chemistry B, 2011, 115, 3172-3184
IF: 3.696
10.1021/jp110515j

25. Jerzykiewicz Maria, Ćwieląg-Piasecka Irmina, Witwicki Maciej, Jezierski Adam
α-tocopherol impact on oxy-radical induced free radical decomposition of DMSO : spin trapping EPR and theoretical studies.
Chemical Physics, 2011, 383, 27-34
IF: 1.896
10.1016/j.chemphys.2011.03.028

26. Jerzykiewicz Maria, Ćwieląg-Piasecka Irmina, Witwicki Maciej, Jezierski Adam
EPR spin trapping and DFT studies on structure of active antioxidants in biogycerol.
Chemical Physics Letters, 2010, 497, 135-141
IF: 2.282
10.1016/j.cplett.2010.07.101

27. Witwicki Maciej, Jezierska Julia
Protic and aprotic solvent effect on molecular properties and g-tensors of o-semiquinones with various aromacity and heteroatoms: A DFT study.
Chemical Physics Letters, 2010, 493, 364-370
IF: 2.282
10.1016/j.cplett.2010.05.063

28. Witwicki Maciej, Jerzykiewicz Maria, Jaszewski Adrian R., Jezierska Julia, Ozarowski Andrew
Influence of Pb(II) ions on the EPR properties of the semiquinone radicals of humic acids and model compounds: high field EPR and relativistic DFT studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2009, 113, 14115-14122
IF: 2.899
10.1021/jp906289d

29. Witwicki Maciej, Jezierska Julia, Ozarowski Andrew
Solvent effect on EPR, molecular and electronic properties of semiquinone radical derived from 3,4-dihydroxybenzoic acid as model for humic acid transient radicals: high-field EPR and DFT studies.
Chemical Physics Letters, 2009, 473, 160-166
IF: 2.291
10.1016/j.cplett.2009.03.035

30. Witwicki Maciej, Jaszewski Adrian R., Jezierska Julia, Jerzykiewicz Maria, Jezierski Adam
The pH-induced shift in theg-tensor components of semiquinone-type radicals in humic acids-DFT and EPR studies.
Chemical Physics Letters, 2008, 462, 300-306
IF: 2.169
10.1016/j.cplett.2008.07.086