Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Zofia Mielke
(pracownik emerytowany)
Telefon
+48 71 375 7475
Pokój
117 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 1967, Dr 1973, Dr hab. 1986, Prof. 2001
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 237.431

Liczba publikacji: 103

1. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
UV Laser-Induced Photodecomposition of Matrix-Isolated Salicylhydroxamic Acid: Identification of New Isocyanate Complexes
Molecules, 2024, 29, 862/1-862/18
IF: 4.6
10.3390/molecules29040862

2. Golec Barbara, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photo-Induced Reactions between Glyoxal and Hydroxylamine in Cryogenic Matrices
Molecules, 2022, 27, 4797/1-4797/15
IF: 4.6
10.3390/molecules27154797

3. Golec Barbara, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Complexes of formaldehyde and α-dicarbonyls with hydroxylamine: FTIR matrix isolation and theoretical study.
Molecules, 2021, 26, 1144/1-1144/19
IF: 4.927
10.3390/molecules26041144

4. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photochemistry of acetohydroxamic acid in solid argon : FTIR and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2018, 122, 60-71
IF: 2.641
10.1021/acs.jpca.7b09461

5. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Haupa Karolina
Structural and spectroscopic characterization of DMF complexes with nitrogen, carbon dioxide, ammonia and water : infrared matrix isolation and theoretical studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2018, 190, 423-432
IF: 2.931
10.1016/j.saa.2017.09.046

6. Bil Andrzej, Grzechnik Katarzyna, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The OH-initiated oxidation of CS2 in the presence of NO : FTIR matrix-isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2016, 120, 6753-6760
IF: 2.847
10.1021/acs.jpca.6b06412

7. Pszona Maria, Haupa Karolina, Bil Andrzej, Mierzwicki Krzysztof, Szewczuk Zbigniew, Mielke Zofia
Clustering of sulfamic acid : ESI MS and theoretical study.
Journal of Mass Spectrometry, 2015, 50, 127-135
IF: 2.541
10.1002/jms.3505

8. Kwiatek Anna, Mielke Zofia
Conformational isomerism of pyridoxal : infrared matrix isolation and theoretical studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 135, 1099-1106
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2014.07.067

9. Haupa Karolina, Bil Andrzej, Mielke Zofia
Donor-acceptor complexes between ammonia and sulfur trioxide : an FTIR and computational study.
Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119, 10724-10734
IF: 2.883
10.1021/acs.jpca.5b07936

10. Golec Barbara, Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Barnes Austin J., Mielke Zofia
Formaldoxime hydrogen bonded complexes with ammonia and hydrogen chloride.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2015, 136, 68-75
IF: 2.653
10.1016/j.saa.2013.11.017

11. Haupa Karolina, Bil Andrzej, Barnes Austin J., Mielke Zofia
Isomers of the acetic acid - water complex trapped in an argon matrix.
Journal of Physical Chemistry A, 2015, 119, 2522-2531
IF: 2.883
10.1021/jp508802f

12. Haupa Karolina, Szewczuk Zbigniew, Mielke Zofia
Clustering of simple aminosulfonic acids-electrospray ionization mass spectrometric study.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2013, 27, 1993-1998
IF: 2.642
10.1002/rcm.6655

13. Grzechnik Katarzyna, Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia
Matrix-isolated hydrogen-bonded and Van der Waals complexes of hydrogen peroxide with OCS and CS2.
ChemPhysChem, 2013, 14, 777-787
IF: 3.36
10.1002/cphc.201200696

14. Bil Andrzej, Grzechnik Katarzyna, Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia
OH-induced oxidative cleavage of dimethyl disulfide in the presence of NO.
Journal of Physical Chemistry A, 2013, 117, 8263-8273
IF: 2.775
10.1021/jp4047837

15. Golec Barbara, Mucha Małgorzata, Mielke Zofia
Complexation of formaldoxime with water. Infrared matrix isolation and theoretical studies.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2012, 86, 461-466
IF: 1.977
10.1016/j.saa.2011.10.069

16. Barnes Austin J., Mielke Zofia
Matrix effects on hydrogen-bonded complexes trapped in low-temperature matrices.
Journal of Molecular Structure, 2012, 1023, 216-221
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2012.05.020

17. Grzechnik Katarzyna, Mielke Zofia
Structure and photochemistry of nitrous acid-methanethiol complexes in solid argon.
Journal of Molecular Structure, 2012, 1025, 124-131
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2012.03.043

18. Grzechnik Katarzyna, Rutkowski Konstanty, Mielke Zofia
The S–H···N versus O–H···N hydrogen bonding in the ammonia complexes with CH3OH and CH3SH.
Journal of Molecular Structure, 2012, 1009, 96-102
IF: 1.404
10.1016/j.molstruc.2011.10.015

19. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Coussan Stéphane, Roubin P.
CH stretching vibration of N-methylformamide as a sensitive probe of its complexation: infrared matrix isolation and computational study.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 13992-14002
IF: 3.573
10.1039/c1cp20743a

20. Grzegorzek Joanna, Filarowski Aleksander, Mielke Zofia
The photoinduced isomerization and its implication in the photo-dynamical processes in two simple Schiff bases isolated in solid argon.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2011, 13, 16596-16605
IF: 3.573
10.1039/c1cp20969h

21. Grzegorzek Joanna, Mielke Zofia, Filarowski Aleksander
C=N–N=C conformational isomers of 2'-hydroxyacetophenone azine: FTIR matrix isolation and DFT study.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 371-376
IF: 1.599
10.1016/j.molstruc.2010.04.017

22. Grzegorzek Joanna, Mielke Zofia
Photochemistry of salicylaldoxime in solid argon : an experimental and theoretical study.
European Journal of Organic Chemistry, 2010, 5301-5309
IF: 3.206
0.1002/ejoc.201000348

23. Tokhadze I. K., Kolomiitsova T. D., Shchepkin Dimitrij N., Tokhadze K. G., Mielke Zofia
Influence of resonance interactions and matrix environment on the spectra of SF6 dimers in low-temperature nitrogen matrixes. Theory and experiment.
Journal of Physical Chemistry A, 2009, 113, 6334-6341
IF: 2.899

24. Mucha Małgorzata, Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation and theoretical study of methylglyoxal.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 943-956
IF: 0.523

25. Golec Barbara, Bil Andrzej, Mielke Zofia
Photochemistry of formaldoxime–nitrous acid complexes in an argon matrix: identification of formaldoxime nitrite.
Journal of Physical Chemistry A, 2009, 113, 9434-9441
IF: 2.899
10.1021/jp9048428

26. Mucha Małgorzata, Mielke Zofia
Photochemistry of the glyoxal-hydrogen peroxide complexes in solid argon: formation of 2-hydroxy-2-hydroperoxyethanal.
Chemical Physics Letters, 2009, 482, 87-92
IF: 2.291
10.1016/j.cplett.2009.09.082

27. Mucha Małgorzata, Mielke Zofia
Structure and photochemistry of the methanol complexes with methylglyoxal and diacetyl: FTIR matrix isolation and theoretical study.
Chemical Physics, 2009, 361, 27-34
IF: 2.277
10.1016/j.chemphys.2009.05.005

28. Golec Barbara, Grzegorzek Joanna, Mielke Zofia
Complexation of formaldoxime and acetaldoxime with nitrogen.
Chemical Physics, 2008, 353, 13-18
IF: 1.961

29. Mucha Małgorzata, Pagacz Magdalena, Mielke Zofia
Infrared detection of dithioglyoxal from photolysis of 1,3-dithiol-2-one in solid argon and nitrogen.
Chemical Physics Letters, 2008, 458, 39-43
IF: 2.169
10.1016/j.cplett.2008.04.088

30. Mielke Zofia, Mucha Małgorzata, Bil Andrzej, Golec Barbara, Coussan Stéphane, Roubin P.
Photo-induced hydrogen exchange reaction between methanol and glyoxal: formation of hydroxyketene.
ChemPhysChem, 2008, 9, 1774-1780
IF: 3.636
10.1002/cphc.200800249

31. Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia, Sałdyka Magdalena, Coussan Stéphane, Roubin P.
Structure, spectra and stability of a tetrafluoromethane-water complex.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2008, 10, 1292-1297
IF: 4.064
10.1039/B714145A

32. Michniewicz Natalia, Muszyński Andrzej S., Wrzeszcz Władysław, Czarnecki Mirosław A., Golec Barbara, Hawranek Jerzy P., Mielke Zofia
Vibrational spectra of liquid 1-propanol.
Journal of Molecular Structure, 2008, 887, 180-186
IF: 1.594
10.1016/j.molstruc.2008.03.020

33. Mucha Małgorzata, Mielke Zofia
Complexes of atmospheric α-dicarbonyls with water: FTIR matrix isolation and theoretical study.
Journal of Physical Chemistry A, 2007, 111, 2398-2406
IF: 2.918

34. Golec Barbara, Mielke Zofia
Formaldoxime dimers: infrard matrix isolation and theoretical study.
Journal of Molecular Structure, 2007, 844-845, 242-249
IF: 1.486

35. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Keto-iminol tautomerism in acetohydroxamic and formohydroxamic acids. Experimental and theoretical study.
Vibrational Spectroscopy, 2007, 45, 46-54
IF: 1.78
10.1016/j.vibspec.2007.06.003

36. Ignatov S. K., Kolomiitsova T. D., Mielke Zofia, Razuvaev A. G., Shchepkin D., Tokhadze K. G.
A matrix isolation and theoretical study of SiF4 dimers spectra.
Chemical Physics, 2006, 324, 753-766
IF: 1.984

37. Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation and theoretical studies of the hydrogen bonded complexes between nitrous acid and 1,1-dichloroethylene.
Chemical Physics, 2006, 324, 689-698
IF: 1.984

38. Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia
Reactions of OH and NO radicals with 1,1-dichloroethylene in argon matrices. FTIR and theoretical studies.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2006, 8, 4773-4782
IF: 2.892

39. Cherevatova A. V., Kolomiitsova T. D., Shchepkin D., Tokhadze K. G., Mielke Zofia, Coussan Stéphane, Roubin P.
Resonance dipole-dipole coupling and Fermi resonance in CF4 dimers.
Journal of Molecular Spectroscopy, 2006, 238, 64-71
IF: 1.26

40. Mielke Zofia, Coussan Stéphane, Mierzwicki Krzysztof, Roubin P., Sałdyka Magdalena
The complexes between CH3OH and CF4. Infrared matrix isolation and theoretical studies.
Journal of Physical Chemistry A, 2006, 110, 4712-4718
IF: 3.047
10.1021/jp057300t

41. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Dimerization of the keto tautomer of acetohydroxamic acid-infrared matrix isolation and theoretical study.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2005, 61, 1491-1497
IF: 1.29
10.1016/j.saa.2004.11.006

42. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Intra- and intermolecular hydrogen bonding in formohydroxamic acid complexes with water and ammonia: infrared matrix isolation and theoretical study.
Chemical Physics, 2005, 308, 59-68
IF: 1.934
10.1016/j.chemphys.2004.08.008

43. Asfin R. E., Denisov G. S., Mielke Zofia, Tokhadze K. G.
Particular features of the ν(OH) absorption band of strongly hydrogen-bonded complexes in the gas phase, low-temperature matrices, and crystalline films at 12-600 K.
Optics and Spectroscopy, 2005, 99, 56-67
IF: 0.534

44. Olbert-Majkut Adriana, Mierzwicki Krzysztof, Mielke Zofia
Theoretical studies of cooperativity effects in the ternary complexes of nitrous acid with ammonia water.
Journal of Molecular Structure, 2005, 738, 193-203
IF: 1.44

45. Krajewska Magdalena, Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Mierzwicki Krzysztof, Olbert-Majkut Adriana, Sałdyka Magdalena
Hydrogin bonding in allene complexes with nitric and nitrous acids: theoretical and infrared matrix isolation study.
Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108, 15578-15586
IF: 3.834
10.1021/jp0484682

46. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies of the acetohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Molecular Structure, 2004, 692, 163-168
IF: 1.2
10.1016/j.molstruc.2004.01.026

47. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with carbon monoxide: FTIR matrix isolation and quantum chemistry studies.
Chemical Physics, 2004, 300, 209-216
IF: 2.316
10.1016/j.chemphys.2004.02.007

48. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
The interaction of formohydroxamic acid with nitrogen: FTIR matrix isolation and ab initio studies.
Journal of Molecular Structure, 2004, 708, 183-188
IF: 1.2
10.1016/j.molstruc.2004.05.020

49. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Cis-trans isomerism of the keto tautomer of formohydroxamic acid.
Chemical Physics Letters, 2003, 371, 713-718
IF: 2.438
10.1016/S0009-2614(03)00333-6

50. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of acetohydroxamic acid.
Polish Journal of Chemistry, 2003, 77, 1587-1598
IF: 0.515

51. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the formohydroxamic acid complexes with HF and HCl.
Journal of Physical Chemistry A, 2003, 107, 2448-2457
IF: 2.792
10.1021/jp026883t

52. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Photodecomposition of formohydroxamic acid. Matrix isolation FTIR and DFT studies.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2003, 5, 4790-4797
IF: 1.959
10.1039/B306785H

53. Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia, Tokhadze K. G.
Photolysis of the C2H4-HONO complex in low temperature matrices: formation of 2-nitrosoethanol.
Journal of Molecular Structure, 2003, 656, 321-332
IF: 1.021

54. Mielke Zofia, Olbert-Majkut Adriana, Tokhadze K. G.
Photolysis of the OC···HONO complex in low temperature matrices: infrared detection and ab initio calculations of nitrosoformic acid, HOC(O)NO.
Journal of Chemical Physics, 2003, 118, 1364-1377
IF: 2.95

55. Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia, Tokhadze K. G.
Infrared matrix isolation and quantum chemical studies of the nitrous acid complexes with water.
Chemical Physics, 2002, 280, 211-227
IF: 2.203

56. Kolomiitsova T. D., Mielke Zofia, Shchepkin D., Tokhadze K. G.
Infrared matrix isolation spectra of SF6 dimers.
Chemical Physics Letters, 2002, 357, 181-188
IF: 2.526

57. Sałdyka Magdalena, Mielke Zofia
Infrared matrix isolation studies and ab initio calculations of formhydroxamic acid.
Journal of Physical Chemistry A, 2002, 106, 3714-3721
IF: 2.765
10.1021/jp013643p

58. Talik Tadeusz, Tokhadze K. G., Mielke Zofia
Infrared spectra and molecular dynamics simulations of cis-HONO isomer in an argon matrix.
Journal of Molecular Structure, 2002, 611, 95-102
IF: 1.122

59. Krajewska Magdalena, Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the acetylene complexes with nitric and nitrous acids.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2002, 4, 4305-4313
IF: 1.838

60. Olbert-Majkut Adriana, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław
Matrix isolation and DFT studies of nitrous acid complexes with nitrogen dioxide.
International Journal of Quantum Chemistry, 2002, 90, 1140-1150
IF: 1.514
10.1002/qua.10228

61. Perchard J. P., Mielke Zofia
Anharmonicity and hydrogen bonding. I. A near-infrared study of methanol trapped in nitrogen and argon matrices.
Chemical Physics, 2001, 264, 221-234
IF: 1.957

62. Andrews Lester, Wang X., Mielke Zofia
Infrared spectrum of the H3N—HCl complex in solid Ne, Ne/Ar, Ar, and Kr. Matrix effects on a strong hydrogen-bonded complex.
Journal of Physical Chemistry A, 2001, 105, 6054-6064
IF: 2.63

63. Andrews Lester, Wang X., Mielke Zofia
Infrared spectrum of the H3N—HCl complex in solid neon.
Journal of the American Chemical Society, 2001, 123, 1499-1500
IF: 6.079

64. Wierzejewska Maria, Mielke Zofia
Photolysis of isothiocyanic acid HNCS in low-temperature matrices. Infrared detection of HSCN and HSNC isomers.
Chemical Physics Letters, 2001, 349, 227-234
IF: 2.364

65. Mielke Zofia, Tokhadze K. G.
Infrared matrix isolation studies of nitrous acid complexes with methane, silane and germane.
Chemical Physics Letters, 2000, 316, 108-114
IF: 2.364

66. Talik Tadeusz, Tokhadze K. G., Mielke Zofia
Infrared spectra and molecular dynamics simulations of trans-HONO isomer in an argon matrix.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2000, 2, 3957-3966
IF: 1.653

67. Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Olbert-Majkut Adriana, Wieczorek Robert
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the nitrous acid complexes with nitrogen monoxide.
Journal of Physical Chemistry A, 2000, 104, 3764-3769
IF: 2.754
10.1021/jp993889i

68. Latajka Zdzisław, Mielke Zofia, Olbert-Majkut Adriana, Wieczorek Robert, Tokhadze K. G.
Ab initio calculations and matrix infrared spectra ot the nitrous acid complexes with HF and HCl.
Physical Chemistry Chemical Physics, 1999, 1, 2441-2448
IF: 1.848
10.1039/A900704K

69. Bulychev V. P., Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Utkina S. S.
Evolution of the νHF vibrational-rotational absorption bands in the OC··· HF and CO···HF complexes with increasing density.
Optics and Spectroscopy, 1999, 86, 352-360

70. Mielke Zofia, Talik Tadeusz, Tokhadze K. G.
Infrared studies of the nitrous acid complexes with Xe and N2 in argon, krypton and xenon matrices.
Journal of Molecular Structure, 1999, 484, 207-214
IF: 0.868

71. Mielke Zofia, Malarski Zbigniew, Szostak Roman, Zelsmann H. R.
Infrared studies of the α,α-dicyclohexyl-cyclohexane-methanol single crystal [(C6H11) 3COH].
Journal of Molecular Structure, 1999, 476, 9-20
IF: 0.868
10.1016/S0022-2860(98)00535-3

72. Wierzejewska Maria, Mielke Zofia, Wieczorek Robert, Latajka Zdzisław
Infrared matrix isolation and theoretical studies of SO2-HNO3 and SO2-HONO systems.
Chemical Physics, 1998, 228, 17-29
IF: 1.707
10.1016/S0301-0104(97)00336-4

73. Krajewska Magdalena, Mielke Zofia
Matrix infrared spectra of C6H6-HNO3 and C6H6-HONO complexes in solid argon.
Polish Journal of Chemistry, 1998, 72, 335-346
IF: 0.508

74. Mielke Zofia, Schriver-Mazzuoli L., Schriver A.
Infrered spectra of the nitric acid-ethylene complex in solid argon. UV irradiation effects.
Journal of Physical Chemistry A, 1997, 101, 4560-4568
IF: 3.392

75. Mielke Zofia, Wierzejewska Maria, Olbert Adriana, Krajewska Magdalena, Tokhadze K. G.
Matrix infrared spectra of nitrous acid complexes with some oxygen bases.
Journal of Molecular Structure, 1997, 436-437, 339-347
IF: 0.884

76. Krajewska Magdalena, Mielke Zofia, Tokhadze K. G.
Matrix infrared spectra of the HONO-C2H4 complexes in solid argon.
Journal of Molecular Structure, 1997, 404, 47-53
IF: 0.884

77. Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Kołodziej Joanna, Tokhadze K. G.
Matrix infrared spectra and ab initio calculations of the nitrous acid complexes with N2 and CO.
Journal of Physical Chemistry, 1996, 100, 11610-11615
IF: 3.366

78. Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Latajka Zdzisław, Ratajczak E.
Spectroscopic and theoretical studies of the complexs between nitrous acid and ammonia.
Journal of Physical Chemistry, 1996, 100, 539-545
IF: 3.366

79. Tokhadze K. G., Uspensky A. I., Mielke Zofia, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk
Spectroscopic and theoretical studies of the OCO··· HF complex in pressurized gases.
Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 1996, 92, 3473-3479
IF: 1.663

80. Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Hulkiewicz Magdalena, Schriver-Mazzuoli L., Schriver A., Roux F.
Infrared matrix isolation studies of methane - nitric acid system.
Journal of Physical Chemistry, 1995, 99, 10498-10505
IF: 3.395

81. Tokhadze K. G., Utkina S. S., Filippov N. N., Mielke Zofia
Investigation of the VHF band contour in a Xe··· HF complex in condensed systems.(Rus.).
Optics and Spectroscopy, 1995, 79, 582-594
IF: 0.377

82. Andrews Lester, Mielke Zofia, Taylor P. R., Martin J. M. L.
Matrix infrared spectrum and ab initio calculations on the PNP radical.
Journal of Physical Chemistry, 1994, 98, 10706-10715
IF: 3.242

83. Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Ratajczak Henryk
The evolution of the ν1(HF) band of OCO··· HF complex on transition from gas to liquid state.
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry, 1994, 42, 585-592
IF: 0.116

84. Tokhadze K. G., Mielke Zofia
About origin of Q component on the vibration-rotation band of HF in simple solvents.
Journal of Chemical Physics, 1993, 99, 5071-5077
IF: 3.615

85. Dubnowa N. O., Mielke Zofia, Tokhadze K. G., Filippov N. N.
Évolûciâ kolebatel'no-vraŝatel'noj polocy poglošeniâ NF kompleksov RCN···NF pri perehode iz gazovoj fazy k židkomu Xe.
Optika i Spektroskopiâ, 1993, 74, 502-512
IF: 0.273

86. Mielke Zofia, Andrews Lester
Infrared spectra of HSPH2, HPS2 and HSPS2 in solid argon.
Journal of Physical Chemistry, 1993, 97, 4313-4319
IF: 3.395

87. Tokhadze K. G., Dubnova N., Mielke Zofia, Wierzejewska-Hnat Maria, Ratajczak Henryk
On the structure of the ν1(HF) band of the HCN···HF complex.
Journal of Molecular Structure, 1993, 297, 161-167
IF: 0.894

88. Tokhadze K. G., Dubnova N., Mielke Zofia, Wierzejewska-Hnat Maria, Ratajczak Henryk
The evolution of the νHF band of weak HCN…HF, CH3CN…HF complexes on transition from gas to liquid state.
Chemical Physics Letters, 1993, 202, 87-92
IF: 3.018

89. Zelsmann H. R., Mielke Zofia
Far-infrared spectra of benzoic acid.
Chemical Physics Letters, 1991, 186, 501-508
IF: 2.404

90. Mielke Zofia, Andrews Lester
Infrared detection of the PCO radical and HPCO molecule.
Chemical Physics Letters, 1991, 181, 355-360
IF: 2.404

91. Brabson G. D., Mielke Zofia, Andrews Lester
Infrared spectra and structures of isotopically enriched S3 and S4 in solid argon.
Journal of Physical Chemistry, 1991, 95, 79-86
IF: 3.144

92. Mielke Zofia, Brabson G. D., Andrews Lester
Matrix infrared spectra of the phosphorus sulfides PS, P2S, and PS2.
Journal of Physical Chemistry, 1991, 95, 75-79
IF: 3.144

93. Zelsmann H. R., Mielke Zofia, Marechal Y.
Far IR spectra of acetic acids in the gas phase.A reinvestigation of the intermonomer vibrations.
Journal of Molecular Structure, 1990, 237, 273-283
IF: 0.942

94. Andrews Lester, Reynolds G. G., Mielke Zofia, McCluskey Matthew
Infrared spectra of P4S10 and its decomposition products in solid argon.
Inorganic Chemistry, 1990, 29, 5222-5225
IF: 2.393

95. Mielke Zofia, Andrews Lester
Matrix infrared spectra of the products from photochemical reactions of P4 with O3 and decomposition of P4O6.
Inorganic Chemistry, 1990, 29, 2773-2779
IF: 2.393

96. Mielke Zofia, Andrews Lester
Matrix infrared studies of the HCN + O3 and HCN + O systems.
Journal of Physical Chemistry, 1990, 94, 3519-3525
IF: 3.144

97. Mielke Zofia, McCluskey Matthew, Andrews Lester
Matrix reactions of P2 and O3 molecules.
Chemical Physics Letters, 1990, 165, 146-154
IF: 2.404

98. Andrews Lester, McCluskey Matthew, Mielke Zofia, Withnall R.
Matrix reactions of P4 and P2 with O3 molecules.
Journal of Molecular Structure, 1990, 222, 95-108
IF: 0.942

99. Mielke Zofia, Andrews Lester, Nguyen K. A., Gordon M. S.
Matrix-infrared spectra of structural isomers of the phosphorus oxysulfide P4S3O.
Inorganic Chemistry, 1990, 29, 5096-5100
IF: 2.393

100. Andrews Lester, Mielke Zofia
Vibronic absorption spectra of P4+ and P3 in solid argon.
Journal of Physical Chemistry, 1990, 94, 2348-2350
IF: 3.144

101. Andrews Lester, Mielke Zofia
Infrared spectra of As4-ozone reaction and photolysis products in solid argon.
Inorganic Chemistry, 1989, 28, 4001-4006
IF: 2.691

102. Mielke Zofia, Andrews Lester
Infrared spectra of P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, and P4O10 in solid argon.
Journal of Physical Chemistry, 1989, 93, 2971-2976
IF: 3.139

103. Mielke Zofia, Hawkins M., Andrews Lester
Matrix reactions of oxygen atoms with CH3CN : infrared spectra of HOCH2CN and CH3CNO.
Journal of Physical Chemistry, 1989, 93, 558-564
IF: 3.139