Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Durlak
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7279
Pokój
3a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2003, Dr 2007
Konsultacje

Semestr letni 2017/18
DZIEŃ:
Środa
GODZINY:
10:00 - 14:00
SALA: 3A (Budynek wysoki vis-à-vis Dziekanatu)

Strona internetowa
Zainteresowania naukowe
  • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach nad szybkim przeniesieniem protonu.
  • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badań kompleksów molekularnych oraz kryształów z wiązaniem wodorowym.
  • Zastosowanie zaawansowanych metod chemii kwantowej do badania struktury elektronowej i właściwości cząsteczek, kompleksów molekularnych, klasterów i ciał stałych.
  • Teoretyczne modelowanie właściwości w zakresie przewodników i nanomateriałów.
Inne funkcje

1. Koordynator i informatyk wydziałowy systemu USOS.
2. Opiekun kierunku Chemia medyczna I stopień II rok.
3. Administrator stron internetowych http://zd12.chem.uni.wroc.pl oraz http://kwanty.wchuwr.pl.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 50.668

Liczba publikacji: 19

1. Rok Magdalena, Bator Grażyna , Sawka-Dobrowolska Wanda, Durlak Piotr, Moskwa Marcin, Medycki Wojciech, Sobczyk Lucjan, Zamponi M.
Crystal structural analysis of methyl-substituted pyrazines with anilic acids: a combined diffraction, inelastic neutron scattering, 1H-NMR study and theoretical approach.
CrystEngComm, 2018, 20, 2016-2028
IF: 3.474
10.1039/c8ce00040a

2. Berski Sławomir, Durlak Piotr
Dimeric nature of N-coordinated Mg and Ca ions in metaloorganic compounds. The topological analysis of ELF functions for Mg—Mg and Ca—Ca bonds.
Polyhedron, 2017, 129, 22-29
IF: 1.926
10.1016/j.poly.2017.03.024

3. Węcławik Magdalena, Baran Jan, Durlak Piotr, Marciniak Łukasz, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Fourier transform infrared and Raman spectroscopy in the study of phase transitions in dipyrazolium iodide triiodide : experimental and theoretical analysis.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 179, 83-94
IF: 2.536
10.1016/j.saa.2017.02.029

4. Wojciechowska Martyna, Szklarz Przemysław, Białońska Agata, Baran Jan, Janicki Rafał, Medycki Wojciech, Durlak Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Enormous lattice distortion through an isomorphous phase transition in an organic-inorganic hybrid based on haloantimonate(III).
CrystEngComm, 2016, 18, 6184-6194
IF: 3.474
10.1039/C6CE01008C

5. Berski Sławomir, Durlak Piotr
The mechanism of Claisen rearrangement of allyl phenyl ether from the perspective of topological analysis of the ELF.
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 8717-8726
IF: 3.269
10.1039/C6NJ02074G

6. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Theoretical studies on the molecular structure, conformational preferences, topological and vibrational analysis of allicin.
Chemical Physics Letters, 2016, 644, 5-13
IF: 1.815
10.1016/j.cplett.2015.11.038

7. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bonds in the crystals of benzoylacetone and dideuterobenzoylacetone.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 23026-23037
IF: 4.493
10.1039/c4cp02569e

8. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Ab initio molecular dynamics study of the very short O–H···O hydrogen bonds in the condensed phases.
Journal of Chemical Theory and Computation, 2013, 9, 65-72
IF: 5.31
10.1021/ct300589r

9. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław
Investigations of the very short hydrogen bond in the crystal of nitromalonamide via Car–Parrinello and path integral molecular dynamics.
Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 5430-5440
IF: 3.377
10.1021/jp312473b

10. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the acetic acid dimer in the gas phase.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2995-3004
IF: 1.797

11. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Proton transfer dynamics in the propionic acid dimer from path integral molecular dynamics calculations.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2159-2168
IF: 1.797

12. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bonds in 2-acetyl-1,8-dihydroxy-3,6-dimethylnaphthalene.
Chemical Physics Letters, 2010, 499, 56-61
IF: 2.282

13. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk
Nature of bonding in substituted polyacetylene: a combined AIM-ELF analysis.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 392-396
IF: 1.599

14. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
A Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular lithium bond in the lithium 2-pyridyl-N-oxide acetate.
Journal of Chemical Physics, 2009, 131, 1-8
IF: 3.093

15. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bond in the novel class of anionic H-chelates: 6-nitro-2,3-dipyrrol-2-ylquinoxaline anion.
Chemical Physics Letters, 2009, 480, 173-177
IF: 2.291

16. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello molecular dynamics and density functional theory simulations of infrared spectra for acetic acid monomers and cyclic dimers.
Chemical Physics Letters, 2009, 477, 249-254
IF: 2.291

17. Wieczorek Robert, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
DFT studies of H3N–X (X= Li, Na, K, Rb, Cs and Fr) systems.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 761-769
IF: 0.523

18. Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Fermi resonance and strong anharmonic effects in the absorption spectra of the ν-OH (ν-OD) vibration of solid H–and D-benzoic acid.
Chemical Physics, 2009, 364, 51-63
IF: 2.277

19. Durlak Piotr, Morrison Carole A., Middlemiss D. S., Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the chloroacetic acid dimer system.
Journal of Chemical Physics, 2007, 127, 1-8
IF: 3.044