Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Durlak
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7328
Pokój
3a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2003, Dr 2007
Konsultacje

DZIEŃ: Czwartek GODZINY: 14:00 - 16:00 SALA: 3A (Budynek wysoki vis-à-vis Dziekanatu)

Strona internetowa
Zainteresowania naukowe
  • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej w badaniach nad szybkim przeniesieniem protonu.
  • Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badań kompleksów molekularnych oraz kryształów z wiązaniem wodorowym.
  • Zastosowanie zaawansowanych metod chemii kwantowej do badania struktury elektronowej i właściwości cząsteczek, kompleksów molekularnych, klasterów i ciał stałych.
  • Teoretyczne modelowanie właściwości w zakresie przewodników i nanomateriałów.
Inne funkcje

1. Koordynator wydziałowy systemu USOS.
2. Informatyk wydziałowy przy systemie USOS.
3. Opiekun kierunku Chemia medyczna I stopień I rok.
4. Administrator stron internetowych http://zd12.chem.uni.wroc.pl oraz http://kwanty.wchuwr.pl.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 47.921

Liczba publikacji: 18

1. Berski Sławomir, Durlak Piotr
Dimeric nature of N-coordinated Mg and Ca ions in metaloorganic compounds. The topological analysis of ELF functions for Mg—Mg and Ca—Ca bonds.
Polyhedron, 2017, 129, 22-29.
ImpF: 2.108
10.1016/j.poly.2017.03.024

2. Węcławik Magdalena, Baran Jan, Durlak Piotr, Marciniak Łukasz, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Fourier transform infrared and Raman spectroscopy in the study of phase transitions in dipyrazolium iodide triiodide : experimental and theoretical analysis.
Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2017, 179, 83-94.
ImpF: 2.653
10.1016/j.saa.2017.02.029

3. Wojciechowska Martyna, Szklarz Przemysław, Białońska Agata, Baran Jan, Janicki Rafał, Medycki Wojciech, Durlak Piotr, Piecha-Bisiorek Anna, Jakubas Ryszard
Enormous lattice distortion through an isomorphous phase transition in an organic-inorganic hybrid based on haloantimonate(III).
CrystEngComm, 2016, 18, 6184-6194.
ImpF: 3.849
10.1039/C6CE01008C

4. Berski Sławomir, Durlak Piotr
The mechanism of Claisen rearrangement of allyl phenyl ether from the perspective of topological analysis of the ELF.
New Journal of Chemistry, 2016, 40, 8717-8726.
ImpF: 3.277
10.1039/C6NJ02074G

5. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Theoretical studies on the molecular structure, conformational preferences, topological and vibrational analysis of allicin.
Chemical Physics Letters, 2016, 644, 5-13.
ImpF: 1.86
10.1016/j.cplett.2015.11.038

6. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bonds in the crystals of benzoylacetone and dideuterobenzoylacetone.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 23026-23037.
ImpF: 4.493
10.1039/c4cp02569e

7. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Ab initio molecular dynamics study of the very short O–H···O hydrogen bonds in the condensed phases.
Journal of Chemical Theory and Computation., 2013, 9, 65-72.
ImpF: 5.31
10.1021/ct300589r

8. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław
Investigations of the very short hydrogen bond in the crystal of nitromalonamide via Car–Parrinello and path integral molecular dynamics.
Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117, 5430-5440.
ImpF: 3.377
10.1021/jp312473b

9. Durlak Piotr, Berski Sławomir, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the acetic acid dimer in the gas phase.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2995-3004.
ImpF: 1.797

10. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Proton transfer dynamics in the propionic acid dimer from path integral molecular dynamics calculations.
Journal of Molecular Modeling, 2011, 17, 2159-2168.
ImpF: 1.797

11. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bonds in 2-acetyl-1,8-dihydroxy-3,6-dimethylnaphthalene.
Chemical Physics Letters, 2010, 499, 56-61.
ImpF: 2.282

12. Durlak Piotr, Mierzwicki Krzysztof, Latajka Zdzisław, Ratajczak Henryk
Nature of bonding in substituted polyacetylene: a combined AIM-ELF analysis.
Journal of Molecular Structure, 2010, 976, 392-396.
ImpF: 1.599

13. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław, Berski Sławomir
A Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular lithium bond in the lithium 2-pyridyl-N-oxide acetate.
Journal of Chemical Physics, 2009, 131, 1-8.
ImpF: 3.093

14. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the intramolecular hydrogen bond in the novel class of anionic H-chelates: 6-nitro-2,3-dipyrrol-2-ylquinoxaline anion.
Chemical Physics Letters, 2009, 480, 173-177.
ImpF: 2.291

15. Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Car-Parrinello molecular dynamics and density functional theory simulations of infrared spectra for acetic acid monomers and cyclic dimers.
Chemical Physics Letters, 2009, 477, 249-254.
ImpF: 2.291

16. Wieczorek Robert, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
DFT studies of H3N–X (X= Li, Na, K, Rb, Cs and Fr) systems.
Polish Journal of Chemistry, 2009, 83, 761-769.
ImpF: 0.523

17. Yaremko Anatoly M., Ratajczak Henryk, Barnes Austin J., Baran Jan, Durlak Piotr, Latajka Zdzisław
Fermi resonance and strong anharmonic effects in the absorption spectra of the ν-OH (ν-OD) vibration of solid H–and D-benzoic acid.
Chemical Physics, 2009, 364, 51-63.
ImpF: 2.277

18. Durlak Piotr, Morrison Carole A., Middlemiss D. S., Latajka Zdzisław
Car-Parrinello and path integral molecular dynamics study of the hydrogen bond in the chloroacetic acid dimer system.
Journal of Chemical Physics, 2007, 127, 1-8.
ImpF: 3.044