Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Marcin Kaźmierczak
Stanowisko

doktorant (4 rok)

referent techniczny

User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2019
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 12.826

Liczba publikacji: 3

1. Tołoczko Aleksandra, Kaźmierczak Marcin, Weselski Marek, Siczek Miłosz, Książek Maria, Kusz Joachim, Bronisz Robert
Does the Structural Preorganization Contribute to the “Two-Way” Spin Crossover in 1,1′-Di(tetrazol-1-ylo)methane-Based Fe(II) Coordination Polymer Containing Conformationally Labile Adiponitrile Coligand?
Crystal Growth and Design, 2023, 23, 1611-1621
IF: 3.2
10.1021/acs.cgd.2c01238

2. Książek Maria, Weselski Marek, Kaźmierczak Marcin, Tołoczko Aleksandra, Siczek Miłosz, Durlak Piotr, Wolny Juliusz A., Schünemann Volker, Kusz Joachim, Bronisz Robert
Spatiotemporal studies of the one‐dimensional coordination polymer [Fe(ebtz)2(C2H5CN)2 ](BF4)2 : tug of war between the nitrile reorientation versus crystal lattice as a tool for tuning the spin crossover properties.
Chemistry-A European Journal, 2020, 26, 14419-14434
IF: 5.236
10.1002/chem.202002460

3. Książek Maria, Weselski Marek, Dreczko Agnieszka, Maliuzhenko Vladyslav, Kaźmierczak Marcin, Tołoczko Aleksandra, Kusz Joachim, Bronisz Robert
Two ways of spin crossover in an iron(II) coordination polymer associated with conformational changes of a bridging ligand.
Dalton Transactions, 2020, 49, 9811-9819
IF: 4.39
10.1039/d0dt01696a