Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-6 Pracownia Chemii Fizycznej

Telefon +48 71 375 7383

Kierownik: dr Przemysław Szklarz