Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Aleksandra Zaręba
Telefon
+48 71 375 7259, 7345
Pokój
610 (budynek A), 612 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2018
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.794

Liczba publikacji: 2

1. Zaręba Aleksandra
Nanokompozyty na osnowie polipirolu w ochronie metali przed korozją : przegląd literatury.
Polimery, 2021, 66, 169-174
IF: 1.528
10.14314/polimery.2021.3.2

2. Prykhodska Sofiia, Zaręba Aleksandra, Grzeszczuk Maria
Recycling electrochemical processing of Ag(I) species dispersed in polypyrrole towards Ag0 nanoparticles.
Synthetic Metals, 2020, 270, 116597/1-116597/12
IF: 3.266
10.1016/j.synthmet.2020.116597