Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-10 Zespół Elektrochemii

Kierownik: prof. dr hab. Maria Grzeszczuk