Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kamil Twaróg
Stanowisko

doktorant (2 rok)

Telefon
+48 71 375 7259
Pokój
610 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2016
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 2.588

Liczba publikacji: 2

1. Hołyńska Małgorzata, Filarowski Aleksander, Kochel Andrzej, Twaróg Kamil M.
Why does the 2,2'-bipyridine-4-methyl-3,3'-dicarboxylic acid not form MOFs: synthesis, crystal structure and properties of a new organic ligand.
Journal of Chemical Crystallography, 2015, 45, 363-368
IF: 0.572
10.1007/s10870-015-0591-1

2. Kochel Andrzej, Hołyńska Małgorzata, Twaróg Kamil M.
Cleavage of a C–C bond during a solvothermal process leading to a mononuclear rhenium(III) product.
Inorganic Chemistry Communications, 2012, 24, 47-49
IF: 2.016
10.1016/j.inoche.2012.07.042