Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Przemysław Kieryk
Telefon
+48 71 375 7142
Pokój
505 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2011
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 6.579

Liczba publikacji: 1

1. Kieryk P., Janczak Jan, Panek Jarosław, Miklitz Marcin, Lisowski Jerzy
Chiral 2 + 3 keto-enamine pseudocyclophanes derived from 1,3,5-triformylphloroglucinol.
Organic Letters, 2016, 18, 12-15
IF: 6.579
10.1021/acs.orglett.5b02989