Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Paulina Bolek
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7644
Pokój
202 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Konsultacje
poniedziałek 12-13
czwartek 12-13
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 18.696

Liczba publikacji: 3

1. Bolek Paulina, Kulesza Dagmara, Bos Adrie J. J., Zych Eugeniusz
The role of Ti in charge carriers trapping in the red-emitting Lu2O3:Pr,Ti phosphor.
Journal of Luminescence, 2018, 194, 641-648
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.09.028

2. Zych Eugeniusz, Bolek Paulina, Kulesza Dagmara
On thermoluminescence of Lu2O3:Tb,Ta ceramic storage phosphors.
Journal of Luminescence, 2017, 189, 153-158
IF: 2.686
10.1016/j.jlumin.2017.04.013

3. Kulesza Dagmara, Bolek Paulina, Bos Adrie J. J., Zych Eugeniusz
Lu2O3-based storage phosphors : an (in)harmonious family.
Coordination Chemistry Reviews, 2016, 325, 29-40
IF: 13.324
10.1016/j.ccr.2016.05.006