Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewelina Śliwa
Stanowisko

doktorant (3 rok)

Telefon
+48 71 375 7139, 7225
Pokój
710, 711a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Konsultacje
czwartek 9.45-11.45, pok. 710, 711 A
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 0

Liczba publikacji: 0