Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewelina Śliwa
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7139, 7225
Pokój
710, 711a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Konsultacje
poniedziałek, godz. 9.45 - 11.45, pok. 710 lub 711 A (bud. A)
Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail'owy.
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 0

Liczba publikacji: 0