Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Ewelina Śliwa
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7139, 7225
Pokój
710, 711a (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2014
Konsultacje
 
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.055

Liczba publikacji: 1

1. Śliwa Ewelina I., Nesterov Dmytro S., Kłak Julia, Jakimowicz Piotr, Kirillov Alexander M., Smoleński Piotr
Unique copper–organic networks self-assembled from 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane and its oxide : synthesis, structural features, and magnetic and catalytic properties.
Crystal Growth and Design, 2018, 18, 2814-2823
IF: 4.055
10.1021/acs.cgd.7b01581