Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Mateusz Kondratowicz
Stanowisko

doktorant (4 rok)

referent techniczny

Telefon
+48 71 375 7637, 7633
Pokój
2035, 2043 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Zainteresowania naukowe

Synteza karbazolofanów oraz związków makrocyklicznych na płaszczyznach hiperbolicznych. Heteroaromatyczne układy skondensowane zawierające wnęki. Nieklasyczne zakończenia nanorurek węglowych. 

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 18.769

Liczba publikacji: 2

1. Myśliwiec Damian, Kondratowicz Mateusz, Lis Tadeusz, Chmielewski Piotr J., Stępień Marcin
Highly strained nonclassical nanotube end-caps. A single-step solution synthesis from strain-free, non-macrocyclic precursors.
Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 1643-1649
IF: 13.038
10.1021/ja511951x

2. Kondratowicz Mateusz, Myśliwiec Damian, Lis Tadeusz, Stępień Marcin
Heteroaromatic belts through fold-in synthesis: mechanistic insights into a macrocycle-templated Friedel-Crafts alkylation.
Chemistry-A European Journal, 2014, 20, 14981-14985
IF: 5.731
10.1002/chem.201404470