Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Anna Wirwis
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7315, 7161
Pokój
108a (budynek A), 2037 (budynek biotechnologii)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 4.211

Liczba publikacji: 1

1. Wirwis Anna, Gil Wojciech, Pernak Juliusz, Trzeciak Anna M.
The effect of Al.2O3 and ionic liquids in palladium catalyzed arylation of cyclohexene. Interaction of Hg(0) with immobilized palladium.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 2016, 411, 188-195.
IF: 4.211
10.1016/j.molcata.2015.10.029