Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Dziekanat

Telefon +48 71 375 7290

Kierownik: mgr Agnieszka Kalajew