Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Dziekanat

Telefon +48 71 375 7290

Kierownik: mgr Agnieszka Kalajew