Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Paulina Pąchalska
Stanowisko

adiunkt

Telefon
+48 71 375 7366, 7386
Pokój
107 (budynek A), 512 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 2012, Dr 2017
Konsultacje
wtorek 10:30 - 12:30
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 19.492

Liczba publikacji: 6

1. Kocięcka Paulina, Trzeciak Anna M.
Efficient hydroarylation of terminal alkynes with sodium tetraphenylborate performed in water under mild conditions.
Applied Catalysis A-General, 2020, 589, 117243/1-117243/8
IF: 5.006
10.1016/j.apcata.2019.117243

2. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Panek Jarosław, Szymańska-Buzar Teresa
Unusual product formation in tungsten(0)-catalysed reactions of propargylic alcohols and secondary amines : hydroamination and the construction of the tetrahydrofuran ring.
Molecular Catalysis, 2018, 455, 23-31
IF: 2.938
10.1016/j.mcat.2018.05.022

3. Kober Ewa, Petrus Rafał, Kocięcka Paulina, Janas Zofia, Sobota Piotr
Lithium diaminebis(aryloxido) complexes : synthesis, structures and reactivity in L-lactide polymerization.
Polyhedron, 2015, 85, 814-823
IF: 2.108
10.1016/j.poly.2014.10.006

4. Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
Efficient and selective synthesis of E-vinylamines via tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes.
Advanced Synthesis and Catalysis, 2014, 356, 3319-3324
IF: 5.663
10.1002/adsc.201400568

5. Kocięcka Paulina, Kochel Andrzej, Szymańska-Buzar Teresa
Photochemical synthesis, structure and spectroscopic properties of [W(CO)4(C5H10N)2CH2].
Inorganic Chemistry Communications, 2014, 45, 105-107
IF: 1.777
10.1016/j.inoche.2014.04.023

6. Czeluśniak Izabela, Kocięcka Paulina, Szymańska-Buzar Teresa
The effect of the oxidation state of molybdenum complexes on the catalytic transformation of terminal alkynes:cyclotrimerization vs. polymerization.
Journal of Organometallic Chemistry, 2012, 716, 70-78
IF: 2
10.1016/j.jorganchem.2012.05.044