Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Andrzej Vogt
(pracownik emerytowany)
Telefon
+48 71 375 7262
Pokój
803 (budynek A)
Kariera naukowa
Mgr 1970, Dr 1981
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 21.584

Liczba publikacji: 18

1. Vogt Andrzej, Kaczmar Jacek, Mayer Paulina, Brzostek Aleksandra, Nowosielski Leszek, Przesmycki Rafał
Properties of composite materials absorbing electromagnetic waves on the styrene-butadiene-styrene copolymer matrix with EMCCO-201 filler = Właściwości materiałów kompozytowych na bazie kopolimeru styren-butadien-styren napełnionego EMCCO-201 absorbujących fale elektromagnetyczne.
Polimery, 2020, 65, 542-549
IF: 1.741
10.14314/polimery.2020.7.6

2. Pająk Marek, Woźniczka Magdalena, Vogt Andrzej, Kufelnicki Aleksander
Reversible uptake of molecular oxygen by heteroligand Co(II)—L–α-amino acid-imidazole systems : equilibrium models at full mass balance.
Chemistry Central Journal, 2017, 11, 90/1-90/11
IF: 2.284
10.1186/s13065-017-0319-8

3. Woźniczka Magdalena, Vogt Andrzej, Kufelnicki Aleksander
Equilibria in cobalt(II)–amino acid–imidazole system under oxygen-free conditions: effect of side groups on mixed-ligand systems with selected L-α-amino acids.
Chemistry Central Journal, 2016, 10, 14/1-14/12
IF: 2.442
10.1186/s13065-016-0160-5

4. Świątek-Tran Beata, Kołodziej Hubert A., Vogt Andrzej, Tran V. H.
Dielectric properties of Co(CO3)(H2O)2(C3H4N2)2 and [Co(C3H3N2)2]n.
RSC Advances, 2015, 5, 9539-9545
IF: 3.289
10.1039/c4ra13950j

5. Oganisian Karen, Głuchowski Paweł, Kinzhybalo Vasyl V., Macalik Bogusław, Vogt Andrzej, Stręk Wiesław
Tailoring structure and electric transport properties of the magnetic iron boron nitride nanoceramics.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2015, 384, 144-147
IF: 2.357
10.1016/j.jmmm.2015.02.033

6. Sokoła-Wysoczańska Ewa, Wysoczański Tomasz, Czyż Katarzyna, Vogt Andrzej, Patkowska-Sokoła Bożena, Sokoła Kaja, Bodkowski Robert, Wyrostek Anna, Roman Katarzyna
Charakterystyka estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o wysokiej zawartości kwasu alfa-linolenowego jako skaładnika biologicznie aktywnych preparatów prozdrowotnych = Characteristics of polyunsaturated fatty acids ethyl esters with high alpha-linolenic acid content as a component of biologically active health-promoting supplements.
Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1923-1927
IF: 0.399
10.12916/przemchem.2014.1923

7. Oganisian Karen, Głuchowski Paweł, Vogt Andrzej, Stręk Wiesław
High saturation ferromagnetic behavior of Fe:BN nanoceramic.
Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, 2014, 211, 696-699
IF: 1.616
10.1002/pssa.201330235

8. Sokoła-Wysoczańska Ewa, Wysoczański Tomasz, Czyż Katarzyna, Patkowska-Sokoła Bożena, Vogt Andrzej, Bodkowski Robert, Wyrostek Anna
Wpływ oleju oraz estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju lnianego na morfologię i proliferację ludzkich komórek stromalnych izolowanych z tkanki tłuszczowej = Effect of linseed oil and ethyl esters of the oil-derived fatty acids on the morphology and proliferation rate of human adipose-derived stromal cells.
Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1742-1745
IF: 0.399
10.12916/przemchem.2014.1742

9. Patkowska-Sokoła Bożena, Czyż Katarzyna, Sokoła-Wysoczańska Ewa, Wysoczański Tomasz, Bodkowski Robert, Vogt Andrzej
Zastosowanie estrów etylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 jako surowca dla przemysłu paszowego = Use of omega-3 polyunsaturated fatty acid ethyl esters as raw material for fodder industry.
Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 799-802
IF: 0.399
10.12916/przemchem.2014.799

10. Woźniczka Magdalena, Pająk Marek, Vogt Andrzej, Kufelnicki Aleksander
Equilibria in cobalt(II)- amino acid- imidazole system under oxygen-free conditions. Part I. Studies on mixed ligand systems with L-α-alanine.
Polish Journal of Chemistry, 2006, 80, 1959-1966
IF: 0.491

11. Świątek-Tran Beata, Kołodziej Hubert A., Tran V. H., Baenitz M., Vogt Andrzej
Magnetism of Co(C3H4N2)2(CO3)(H2O)2.
Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science, 2003, 196, 232-235
IF: 0.95

12. Olejnik Zofia, Lis Tadeusz, Vogt Andrzej, Wołowiec Stanisław, Skarżewski Jacek
Single-crystal-to-single-crystal transformation of the dichloromethane solvate of the Shiff base manganese(III) complex to a solvent free material.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2000, 38, 221-232
IF: 0.674

13. Vogt Andrzej, Wołowiec Stanisław, Prasad R. L., Gupta A., Skarżewski Jacek
Synthesis and characterization of nickel(II), copper(II), manganese(III) and iron(III) complexes with new chiral salen-type ligand {N,N'-bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-(1R,3S)-1,3-diamine-1,2,2-trimethylcyclopentane}.
Polyhedron, 1998, 17, 1231-1240
IF: 1.335

14. Kufelnicki Aleksander, Świątek Mirosława, Vogt Andrzej, Skarżewski Jacek
The cobalt(II) - N,N' - diglycylethylenediamine-dioxygen system.
Journal of Coordination Chemistry, 1998, 43, 21-30
IF: 0.622

15. Skarżewski Jacek, Gupta A., Vogt Andrzej
Influence of additional ligands on the two-phase epoxidation with sodium hypochlorite catalyzed by (salen) manganese(III) complexes.
Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 1995, 103L, 63-68

16. Kufelnicki Aleksander, Świątek Mirosława, Vogt Andrzej
Uptake of molecular oxygen by Co(II) chelates with peptides in aqueous solutions. Part IX. Ternary cobalt(II) - histidine containing dipeptide - imidazole systems - effective dioxygen carriers.
Polish Journal of Chemistry, 1995, 69, 206-212
IF: 0.422

17. Vogt Andrzej, Kufelnicki Aleksander, Leśniewska B.
The distinctive properties of dioxygen complexes formed in the cobalt(II)-asparagine-OH- systems (in relation to other amino acids and mixed complexes with N-base).
Polyhedron, 1994, 13, 1027-1033
IF: 1.081

18. Vogt Andrzej, Kufelnicki Aleksander, Jeżowska-Trzebiatowska Bogusława
Studies on the cobalt(II)-dipeptide-imidazole system; a new dioxygen carrier.
Polyhedron, 1990, 9, 2567-2574
IF: 1.083