University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

ZB-13a Research Group of Supramolecular Inorganic Chemistry

Head: Prof. Jerzy Lisowski, D.Sc.

Achievements