Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Sekcja Techniczna

Telefon +48 71 375 7271

Kierownik: Henryk Szczepański