Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Telefon +48 71 375 7302

Kierownik: mgr Hanna Skornowicz