Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

Administracja Budynku

Telefon +48 71 375 7362

Kierownik: mgr Wojciech Drzewiecki