Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Administracja Budynku

Telefon +48 71 375 7362

Kierownik: Wojciech Boner