Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-15 Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy

Telefon +48 71 375 7323

Kierownik: dr hab. Bartosz Szyszko, prof. UWr

Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy - jedna z najnowocześniejszych pracowni dydaktycznych w Polsce - przeznaczona jest do zajęć dla studentów specjalizacji syntetycznych: Chemii nieorganicznej i Chemii organicznej oraz prowadzonej w języku angielskim Advanced synthesis in chemistry. Zajęcia w pracowni umożliwiają naukę samodzielnej pracy z nowoczesną aparaturą wykorzystywaną zarówno w laboratoriach badawczych jak i komercyjnych, np. w firmach farmaceutycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się cztery stanowiska do pracy w warunkach bezwodnych i beztlenowych: komora rękawicowa – glovebox – oraz trzy linie Schlenka. Studenci mają do swojej dyspozycji dwie nowoczesne wyparki próżniowe z pompami membranowymi i kontrolerami próżni, dwa piece laboratoryjne i trzy wagi. Dla celów charakteryzacji otrzymanych przez siebie produktów syntez studenci mogą wykorzystać między innymi refraktometr elektroniczny, aparat do pomiaru temperatury topnienia, a w przypadku związków optycznie czynnych – polarymetr kołowy. Pracownia jest oczywiście wyposażona w drobny sprzęt laboratoryjny taki jak czasze grzejne i mieszadła magnetyczne z kontrolerami temperatury, oraz dwie lodówki i wytwornicę lodu.