Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

PS-15 Pracownia Zaawansowanych Metod Syntezy

Telefon +48 71 375 7323

Kierownik: dr Bartosz Szyszko