Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-12 Pracownia Komputerowa

Telefon +48 71 375 7642

Kierownik: dr Władysław Wrzeszcz