Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-21 Zespół Biologicznie Aktywnych Metalopeptydów

Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Rowińska-Żyrek, prof. UWr