Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

PS-2 Pracownia Chemii Nieorganicznej

Telefon +48 71 375 7368

Kierownik: dr hab. Izabela Czeluśniak