Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-5a Zespół Syntezy Organicznej

Kierownik: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr.