Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-5a Zespół Syntezy Organicznej

Kierownik: prof. dr hab. Marcin Stępień