Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-5a Zespół Syntezy Organicznej

Kierownik: prof. dr hab. Marcin Stępień