Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-13a Zespół Nieorganicznej Chemii Supramolekularnej

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Lisowski

Tematy prac magisterskich