Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-11 Laboratorium Spektroskopii Luminescencyjnej i Fotofizyki Molekularnej

Telefon +48 71 375 7304

Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Karbowiak