Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-9 Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej

Telefon +48 71 375 7379

Kierownik: prof. dr hab. Roman Szostak