Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-6 Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Telefon +48 71 375 7325

Kierownik: prof. dr hab. Maria Wierzejewska