Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-6 Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Telefon +48 71 375 7325

Kierownik: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.