Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-5 Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Telefon +48 71 375 7301

Kierownik: dr hab. Rafał Janicki