Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-5 Laboratorium Spektroskopii Elektronowej

Telefon +48 71 375 7301

Kierownik: prof. dr hab. Anna Mondry