Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-3 Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Telefon +48 71 375 7274

Kierownik: mgr Mateusz Garbicz

Wyposażenie