Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

LW-2 Laboratorium Magnetochemii

Telefon +48 71 375 7266

Kierownik: dr Marek Weselski