Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

LW-1 Laboratorium Analiz Elementarnych

Telefon +48 71 375 7247

Kierownik: mgr Marta Osińska