Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

ZB-16 Zespół Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych

Kierownik: prof. dr hab. Anna Mondry