Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski

ZB-16 Zespół Spektroskopii, Struktury i Elektrochemii Związków Koordynacyjnych f- i d-elektronowych