Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Kazimiera Lukjan
Stanowisko

starszy kustosz dyplomowany

Telefon
+48 71 375 7365
Pokój
103 (budynek B)
Jednostka
Lista publikacji

Sumaryczny impact factor: 0

Liczba publikacji: 0