Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Daria Budzikur-Maciąg
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Promotor
dr hab. Katarzyna Ślepokura
Kariera naukowa
Mgr 2019
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 8.896

Liczba publikacji: 4

1. Budzikur-Maciąg Daria, Kinzhybalo Vasyl, Ślepokura Katarzyna
Structural variety and dehydration in 3-aminopyridine–hypodiphosphoric acid–water system
CrystEngComm, 2023, 25, 3826-3836
IF: 2.6
10.1039/d3ce00186e

2. Budzikur-Maciąg Daria, Kinzhybalo Vasyl, Ślepokura Katarzyna
Crystal engineering and structural diversity of 2-aminopyridinium hypodiphosphates obtained by crystallization and dehydration
CrystEngComm, 2022, 24, 4417-4429
IF: 3.1
10.1039/d2ce00261b

3. Budzikur-Maciąg Daria, Szklarz Przemysław, Kinzhybalo Vasyl V., Ślepokura Katarzyna A.
Crystal structures and phase transitions of imidazolium hypodiphosphates.
Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 2020, 76, 939-947
IF: 2.266
10.1107/s2052520620011439

4. Otręba Marta, Budzikur-Maciąg Daria, Górecki Łukasz, Ślepokura Katarzyna
Adenosine hypodiphosphate ester, an analogue of ADP : analysis of the adenine–hypodiphosphate interaction mode in hypodiphosphate nucleotides and adenine salts.
Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2018, C74, 571-583
IF: 0.93
10.1107/S2053229618005089