Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Język polski Język angielski
Informacje osobiste
Stopień/tytuł
dr
Imię i nazwisko
Tomasz Paćkowski
Telefon
+48 71 375 7158
Pokój
615 (budynek A), 706 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 16.072

Liczba publikacji: 4

1. Janczak Jan, Paćkowski Tomasz, Gregoliński Janusz, Lisowski Jerzy
Hexanuclear and octanuclear metal complexes of octadecaazamacrocycle based on diaminocyclohexane and pyridine units
Polyhedron, 2023, 244, 116628/1-116628/7
IF: 2.6
10.1016/j.poly.2023.116628

2. Paćkowski Tomasz, Gregoliński Janusz, Ślepokura Katarzyna, Lisowski Jerzy
6 + 6 Macrocycles derived from 2,6-diformylpyridine and trans-1,2-diaminocyclohexane.
Tetrahedron Letters, 2018, 59, 3669-3673
IF: 2.259
10.1016/j.tetlet.2018.08.059

3. Gregoliński Janusz, Ślepokura Katarzyna, Paćkowski Tomasz, Panek Jarosław, Stefanowicz Piotr, Lisowski Jerzy
From 2+2 to 8+8 condensation products of diamine and dialdehyde : giant container-shaped macrocycles for multiple anion binding.
Journal of Organic Chemistry, 2016, 81, 5285-5294
IF: 4.849
10.1021/acs.joc.6b00531

4. Gregoliński Janusz, Ślepokura Katarzyna, Paćkowski Tomasz, Lisowski Jerzy
Expansion of a 2 + 2 macrocycle into a 6 + 6 macrocycle: template effect of cadmium(II).
Organic Letters, 2014, 16, 4372-4375
IF: 6.364
10.1021/ol501602f