Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii

Informacje osobiste
Stopień/tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Tomasz Paćkowski
Stanowisko

doktorant (4 rok)

Telefon
+48 71 375 7158
Pokój
615, 706 (budynek A)
User profile picture
Kariera naukowa
Mgr 2013
Konsultacje

Wtorek14-16, pokój 706 lub laboratorium 615.

Lista publikacji
Wersja do druku

Sumaryczny impact factor: 11.213

Liczba publikacji: 2

1. Gregoliński Janusz, Ślepokura Katarzyna, Paćkowski Tomasz, Panek Jarosław, Stefanowicz Piotr, Lisowski Jerzy
From 2+2 to 8+8 condensation products of diamine and dialdehyde : giant container-shaped macrocycles for multiple anion binding.
Journal of Organic Chemistry, 2016, 81, 5285-5294
IF: 4.849
10.1021/acs.joc.6b00531

2. Gregoliński Janusz, Ślepokura Katarzyna, Paćkowski Tomasz, Lisowski Jerzy
Expansion of a 2 + 2 macrocycle into a 6 + 6 macrocycle: template effect of cadmium(II).
Organic Letters, 2014, 16, 4372-4375
IF: 6.364
10.1021/ol501602f