University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

Financial Section

Phone +48 71 375 7302

Head: Hanna Skornowicz, M.Sc.