University of Wrocław - Faculty of Chemistry

Język polski Język angielski

PS-7 Student Laboratory of Nuclear Chemistry

Phone +48 71 375 7351

Head: Dr. Andrzej Kochel, D.Sc.

Workers